KNOTOLOGY :: | sphere94 | stampfmaschine | :: KNOTOLOGIE

The of Heinz Strobl

Sphere94It's without permission from me and from H. Strobl forbidden to commercially use the models and/or diagrams on this page. If you use these instructions please let me know.

I would like to know if the instructions are clear enough and if there are things that could be better. I'm always open to suggestions.


Het is verboden zonder de toestemming van Heinz Strobl en mij deze gegevens commercieel te gebruiken. Als je deze instructies gebruikt, laat het me alsjeblieft weten.

Ik zou graag willen weten of de instructies duidelijk genoeg zijn en of er nog dingen zijn die beter kunnen. Ik sta altijd open voor suggesties.


KNOTOLOGY :: | sphere94 | stampfmaschine | :: KNOTOLOGIE


Paula's Orihouse
Gerard & Paula